TRUCK 2 - Vasaloppet, Oxberg
Feb
20
to Feb 26

TRUCK 2 - Vasaloppet, Oxberg

Under Vasaloppet kommer ICA KVantums truck 2 finnas på Vasaloppsvägen 774 i Oxberg under helgen då det är öppet spår och tjejvasan. 

20 feb - transport till Dalarna
21 - 25 feb - genomförande aktivitet under Vasaloppsveckan
26 feb - Transport tillbaka till Önsköldsvik

View Event →