Typ av plats
Är plats i anslutning till ett gångstråk
Eltillgång
Antal arbetare i området
Om det finns andra restauranger/caféer i området *
Går det att ordna specialtoalett till dom som jobbar i food trucksen
Finns det en gemensam hemsida eller facebooksida för området
Name *
Name