Typ av arrangemang
Finns det andra mat eller drycks aktörer som ska vara på plats *
Hur många truckar vill du boka via oss
Vad för typ av mat vill ni ha
Vid flerdagars evenemang, har ni diskmöjligheter
Vid flerdagars evenemang, har ni förberednings möjligehter
Finns det separat toalett för personal från food trucksen
Vid flerdags evenemang, hur ser bevakningen ut
Hur marknadsförs arrangemanget
Annat ni kanske behöver
Name *
Name